I dagens hete boligmarked skrives det mye om mangt, ikke minst hvor enkelt det skal være å selge boligen selv og hvor mye man sparer på dette. Men hvordan er dette egentlig og hva med resultatet?

Det å selge boligen sin selv er ikke noe nytt. Det har man kunnet gjøre selv blant annet på FINN siden 2009. Oftest fremstilles dette relativt ensidig fra hissige nye aktører på nett, vi skal prøve å gi noen nye vinkler på dette med å selge selv.

Rakettforskning

Meglere er definitivt ingen rakettforskere, men det er en grunn til at Norges lovgivere krever 5 års utdannelse for at man skal kunne virke som megler/eiendomsmegler. Det er også en grunn til at Norge har verdens strengeste lovverk ved salg av eiendom og hvor det hele tiden arbeides for å sikre prosessene ytterligere. Selger du bolig via en megler er du sikret Rakettat en sjekkliste på 114 punkter er gjennomgått og presentert, mens du ved privat salg ikke er pliktig til å opplyse om disse kravene da det er eiendomsmeglerloven som styrer dette. Jo mer skikket du er til å innhente, gjennomgå, kontrollere og presentere all viktig og relevant info til kjøper, jo større forutsetning har du for å lykkes med ditt eget salg på dette nivået.

Markedsføring 

Den digitale utvikling forgår i rasende fart og det kommer stadig nye tjenester. De store meglerhusene kniver seg imellom og med store konsern som Schibsted om å ha de gode fremtidsrettede systemene for å treffe akkurat den rette kjøperen. Det å bare annonsere i avis eller FINN er allerede «gammeldags» og en privat selger vil naturlig nok ikke få tilgang til disse mulighetene. Hvordan det da fra fremtredende aktører kan hevdes at man markedsføringsmessig oppnår den beste prisen med en dårligere markedsføring kan nok virke søkt.

Hva med kjøperne?

La oss si at du har de beste forutsetninger til å selge din egen bolig. Du får hjelp av et system/produkt som veileder deg igjennom prosessen. Det er viktig å påpeke at dette er veiledning og ikke rådgivning, det har de nemelig ikke lov til å gjøre uten å tegne eiendomsmeglerforsikring. Du vil altså kanskje få forklart hvordan ting kan gjøres, men du vil ikke få noen råd om hvordan dette kan gjøres best for deg og din bolig. For kjøpers del er det heller ingen råd å få på veien. Kjøper har eller ingen garanti på om selger har gitt all informasjon som en megler er pålagt å gi i prosessen. Det er ikke slik at megler kan tilbakeholde vesentlig informasjon uten å være ansvarlig for dette. Det er også meget vanlig at megler er solidarisk ansvarlig med selger, dette skjer selvfølgelig ikke da ved privat salg.

Du jobber, de tar betalt

Du kan selge din egen bolig. Du kan tette dine egne rør, men en rørlegger får det tettere enn deg. Du kan representere deg selv i retten, men en advokat er bedre. Du kan sy ditt eget kutt, men en sykepleier gjør det nok penere. Ville du trukket din egen vonde tann eller ville du gått til en tannlege? Poenget her er at alle kan selge bolig selv hvis de vil, men sparer du eller taper du penger når du nå skal formidle den største verdien i livet ditt? Er du bedre enn en megler som har formidlet 100 boliger? Åpent spørsmål dette, men hvorfor er det ingen som stiller spørsmål når det annonseres på nett at «Per solgte selv 300.000,- over takst og sparte 70.000,-«? Når megler solgte 270.000,- dyrere enn Per, har han da spart eller tapt penger? Er det ikke et paradoks at alle meglere som skal selge boligen sin bruker en annen megler? Hvorfor gjør ikke de dette selv?

Selge bolig selv tjenester er kommet for å bli, det er sikkert og mange har også forutsetninger for å klare dette, ikke til beste pris, men solgt blir det nok. Markedsføringen av dette på nett er ikke balansert, verken på oppgitte meglerkostander, prosessen eller hva det faktiske resultatet blir. Så lenge det ikke kan dokumenteres at boligen er solgt dyrere enn andre, må det sluttes med ulovlig markedsføring med at man sparer penger, når man reelt har tapt.money-card-business-credit-card-50987