Som sedvanlig kan man si at perioden etter påske historisk sett er den tiden på året hvor det slippes flest nyheter ut på boligmarkedet. I 2016 uteble dette "slippet" fullstendig, men hva med 2017?

Som nevnt (og forventet) i tidligere innlegg la blant annet regjering opp til en farlig cocktail med sine innstramninger. Og jammen fikk vi rett igjen. Ikke bare er Oslo markedet på vei til å snu, men vi vil også i noen tilfeller se en nedgang på kort sikt. Hva skjer videre nå?

Økt tilbud

Ett par uker før påske økte volumet med boliger til salgs i Oslo betraktelig og det vil nok antatt toppe seg de 2-3 første helgene etter påske. Mens vi i årets 10 første uker lå på 700-800 brukte boliger til salgs og med totalt 800-900 visninger på en søndag (her med visninger av nybygg inkludert), er det i uke 16 1300 brukte boliger for salg og det er annonsert 1700! visninger søndag 23.04. Ikke vanskelig å se for seg mange tomme visninger da. Nå kan dette virke som en veldig stor økning i forhold til tidligere måneder, men det er nok heller mer korrekt historisk sett. Grunnen til dette er at vi starten av året lå under normalen og at det derav ser ut som om økningen er større en det den egentlig er.lost-places-pforphoto-leave-factory-158192

Nybygg ned 35%

Siste nytt fra den bransjen er at mens det på landsbasis er en økning av solgte nye boliger på 3% 1. kvartal, har salg av nybygde boliger i Oslo i samme periode sunket med utrolige 35%! Her legges det til grunn to umiddelbare forklaringer, for det første (og igjen) regjeringens krav til maksimalt 5 ganger brutto inntekt i lån og for det andre kravet til 40% egenkapital ved kjøp av sekundærbolig for utleie. Spekulanter og utbygger rømmer banen og kjøper sekundær bolig i alle andre kommuner som f.eks. Akershus hvor det samme kravet er 15%. Det er nok ikke slik at alle vil, ønsker eller har mulighet til å eie egen bolig, så noe utleie vil det alltid være behov for. Hva regjeringen tenker videre her er fremdeles usagt.

Riktig pris igjen

Vi får mange spørsmål om dette om dagen, og med så stort tilbud som markedet ser nå, vil vi som sagt kunne se, om enn kortvarig, nedgang i noen pristilfeller. Vi har mange svært dårlig besøkte visninger og en god del boliger må ha flere runder før partene treffes og enes. Dette er mer normalt enn unormalt, men det er nok viktigere enn noen gang at selger også har edruelige forventninger til nåtidens prisbilde. Langt på vei alle som har eid bolig i Oslo mer enn 1 år vil ha en fortjeneste i alle tilfellet, så da er det viktig å følge med på hva som er den korrekte prisforventningen. Dette er selvfølgelig også meglers oppgave og vil bistå med de oppdaterte omsetningsstatesikkene.

 

pexels-photo-259092