Vi får mange spørsmål på hva som er forskjellen mellom takst og tilstandsrapport. Og hvorfor har man stort sett sluttet med verditakster i Oslo?

Mac

I alle år er det verditakst som har vært det vanlige ved boligkjøp i hovedstaden. Fra sommeren 2016 ble det fattet en enighet i Oslos meglerbransje om at man som flere andre byer i landet, skulle gå bort fra verditakst og over til tilstandsrapport. Dette medførte at takstmannens prising forsvant og at boligkjøperne fikk bedre rapporter å forholde seg til.

Hva er egentlig forskjellen mellom takst og tilstandsrapport?

Det er noen hovedtrekk som skiller disse to rapportene.

Før det første inneholder altså ikke dagens tilstandsrapporter noen verdifastsettelse fra takstmann, dette er nå helt og holdent overlatt til megler som sammen med selger setter så korrekt utropspris som mulig.
For det andre er tilstandsrapportene mye mer utfyllende og det er tilstandsgrader fra 0 til 3 på de fleste elementene i boligen. Takstmannen er også nøyere og skriver mer utfyllende om hver bolig.

For det tredje vil takstmannen som oftest komme med generelle betraktninger på levetiden til yttertak, vinduer, baderom og andre tekniske installasjoner som vil virke som opplysende for en boligkjøper.

Tilstandsgrader i tilstandsrapport

Det benyttes ”tilstandsgrader” for å angi eventuelle byggtekniske tilstandssvekkelser. Dersom informasjon om rom eller bygningsdeler er gitt tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGiU er dette angitt i rapportsammendraget. Det gjør det enkelt for deg å raskt få oversikt over de viktigste forholdene ved boligen. Disse gradene går fra det man kaller TG0 til TG 4, hvor de kategoriseres etter følgende kriterier:

  • TG0: ingen merknader/feilfritt.
  • TG1: mindre eller moderate avvik, tiltak ansees ikke som nødvendig.
  • TG2: vesentlige avvik, det er behov for tiltak; eller det er kort gjenværende brukstid.
  • TG3: store eller alvorlige avvik, total funksjonssvikt. Bygningsdelen fyller ikke lenger formålet.
  • TGIU: ikke undersøkt eller ikke tilgjengelig for undersøkelse.

Som du skjønner er det viktig å sette seg inn hva disse tilstandsgradene står for, og hvordan dette påvirker kjøperen

Hva er best?

Det er nok liten tvil her, jo bedre og mer utfyllende info fra takstmann om boligens tekniske tilstand, jo bedre er dette. For begge parter. Som selger bør man tenke på hva man selv hadde ønsket å få informasjon om. Hvis det er slik at svaret er ja på hva man hadde ønsket å vite, er det den samme infoen man bør passe på å bringe videre.
Mens en takst for leiligheter normalt lå på 4 til 5 sider, inneholder altså en tilstandsrapport for samme boligtype mellom 10 og 15 sider med utpreget mer detaljert og innholdsrik info.
Vi liker å se at ivaretatte, trygge og informerte interessenter har en høyere betalingsvilje, så alle parter er tjent med så god informasjonsflyt som mulig. Lykke til!

 

Bilde av en mann som hopper av glede foran et hus.

 

 

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss om du har spørsmål angående takst og tilstandsrapport