Det finnes side opp og side ned på nettet om hva man skal spørre om på visning. Men hva med svarene på spørsmålene dine?

Med samlet erfaring på nærmere 60 år i denne bransjen har vi fått med oss litt av hvert på veien, og i denne føljetongen skal vi forsøke å besvare hva folk flest faktisk lurer på visning.

Bud og budrunden

Når er budrunden?: Når en bolig markedsføres med ett gitt visningstidspunkt, skal bud fristen minimum settes til kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter kl. 12:00 er det litt som i «gamle dager» da det i utgangspunktet var budgiver som bestemte budets lengde, men de fleste meglere vil nok av ryddighets grunner ofte ønske/kreve minimum 30 min. bud frist i dag. Har man vært på private visninger finnes det ingen formelle krav til budets lengde.

Er budet bindende?: Når budet ditt har kommet til selgers viten, er du juridisk bundet til budet til fristens utløp. Med andre ord holder det ikke bare å gi megler ett bud hvis denne ikke informerer videre til selger.Mac

Når er budet akseptert?: Har selger gitt sitt ja på ditt bud med eventuelle gjeldene betingelser har dere en avtale. Tilbud + aksept = avtale. Det er her det juridiske bindingen mellom partene ligger. Kontrakten som senere signeres er langt på vei en videre formalisering av bud aksepten.

Hva skjer hvis budet ikke blir akseptert?: Hvis du får avslag på budet ditt selv om bud fristen ikke er ute, er du fri for budet ditt og har her ingen juridiske forpliktelser.

Hvordan er det lurt å by?: Dette er vel et av de vanligste spørsmålene vi får, og som naturlig nok ikke har en klar fasit, men noen trekk ser vi ofte kan lønne seg når man vil vinne budrunden. Små og raske budgivninger blir nesten alltid dyrere for kjøper til slutt, enn om man prøver «å klinke til» ved å gi større bud og kvitte seg med konkurrerende budgivere. Er du første budgiver, ikke start alt for lavt, da bare «åpner du døren» for andre budgivere, til og med de som kanskje ikke hadde tenkt til å være med. Spør megler om hvor mange som er med i budrunden og hvordan de byr hvis dette ikke fremkommer klart av den elektroniske budprosessen.

Hva hvis selger ikke vil akseptere det høyeste budet?: Selger står fritt til å akseptere det budet han/hun ønsker. Det har skjedd at budgiver nr. 2 har vunnet budrunden da det f.eks. har vært en overtagelse som passet selger bedre eller om det var forbehold som høyeste budgiver hadde, men som selger ikke ønsket å akseptere.

Hva hvis selger ikke vil akseptere bud på prisantydning?: Fra bransjenormen for markedsføring av bolig heter det at prisantydning må ikke bevisst være satt lavere enn det selger på markedsføringstidspunktet er villig til å akseptere. Den må heller ikke settes lavere enn meglers objektive vurdering skulle tilsi. Det som ofte oppfattes som et problem, og det begge veier, er at selger på sin side når som helst kan ombestemme seg, det kan dukke opp forhold som endrer selgers salgspreferanser og at det, spesielt i byene, er en aktiv konkurransesituasjon som av og til endrer forutsetningene for prisbildet.Soria Moria