De fleste leiligheter og hus selges i dag «som de er», eller «as is» som det ofte heter. Det er altså en klausul i kontrakten som sier at boligen selges i den standen den er.

Bilde av en person som skriver på papir.Men er dette egentlig en ansvarsfraskrivelse? Og hva er egentlig selgers ansvar når de selger boligen?

Når man kjøper en bolig «som den er» skal den være i samme stand som avtalt i kjøpekontrakten og alle salgsdokumentene. Eiendommen skal ha samme tilstand som gitt i annonsering, på visning, i prospekt, og som selger og megler opplyser om. Man overtar da boligen som den er, med alle feil og mangler den eventuelt måtte ha. Dette forbeholdet innebærer da en ansvarsfraskrivelse fra selgers side.

I utgangspunktet overtar man boligen som den er, og kan ikke rette krav mot selgeren om det skulle dukke opp feil eller mangler etter overtakelse. Men avhendingsloven gir deg som kjøper noen rettigheter utover «as-is»-forbeholdet.

  1. § 3-7: Dersom det foreligger mangel etter avhendingsloven om tilbakeholdt opplysning.
  2. § 3-8: Dersom det foreligger mangel etter avhendingsloven om uriktig opplysning.
  3. § 3-9: Dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

Selgers opplysningsplikt

Når man selger boligen sin har altså selger plikt til å opplyse om forhold ved boligen som kjøper bør kjenne til. Paragrafene over betyr da at selgers opplysninger om boligens tilstand må være riktige og at han ikke må holde noe tilbake.

Selger kan selvsagt ta forbehold om opplysninger han ikke er sikker på, men da må man opplyse kjøper om dette. Dersom det viser seg at selger ikke har gitt viktige opplysninger om boligen, eller det viser seg at de er uriktige, kan dette bli selgers ansvar. Kjøper kan da kreve prisavslag eller erstatning fra selger.

Kjøpers undersøkelsesplikt

På samme måte som at selger må opplyse, må kjøper også undersøke. Det er kjøpers ansvar å sjekke boligen før overtakelse. Selgers opplysningsplikt veier likevel tyngst, da han er den som kjenner boligen best og sitter på informasjon som kjøper kan ha interesse av å vite.

Når man klager

Når man som kjøper vurderer å rette inn en klage er det to forhold man bør være klar over. I den normale rettspraksis og som følge av tidligere avsagte dommer, er det en tommelfingerregel som sier at erstatningsansvaret bør overstige en verdi av 3-5% av kjøpesummen før en kjøper kan forvente medhold i klagen. På den annen side har vi noe som kalles de kvalitative forventningene, som betyr hva kjøper faktisk burde kunne forvente at var i orden. Eksempel på dette var da en kjøper ikke kunne koke kaffe på kjøkkenet sitt uten at sikringen gikk. Elektriker regningen her ble på kr. 5.000,- som er langt unna 3-5% «kravet», men som selger måtte dekke ut ifra de kvalitative forventningene. Spør oss gjerne mer om dette:-)

Har du spørsmål om kjøp og salg av bolig? Ta kontakt med oss i Aktiv Grünerløkka Torshov eiendom, så hjelper vi deg med det du måtte lure på.