control-work-official-form-39519[1]

Et samlivsbrudd er for de fleste en vanskelig periode i livet, og som ofte blir gjort komplisert ved at det er delt bolig inne i bildet. Mange tror at man har krav på halvparten når man selger boligen etter et samlivsbrudd. Dette er ikke alltid tilfelle. I dette innlegget vil vi forklare hvordan du bør gå frem om dere skal flytte fra hverandre.

Forskjell på ekteskap og samboerskap

Om man ikke har tegnet særeie ved ektepakt eller samboerkontrakt kan man ta utgangspunkt i loven. Ifølge ekteskapsloven har ektefeller felleseie, om ikke annet er avtalt. Ved samboerskap tar eller beholder hver part det de selv eier. Vi anbefaler derfor alltid å inngå en samboerkontrakt, slik at prosessen blir ryddig om forholdet mot formodning skulle ta slutt.

Loven sier også at det du hadde med deg av verdier inn i ekteskapet kan holdes utenfor deling ved skilsmisse.

Du kan kjøpe ut den ene parten

Mange velger å kjøpe ut den ene parten, og det står dere helt fritt til å avtale etter eget ønske. Det vanligste, og kanskje mest rettferdige er å innhente en verdivurdering for å fastsette summen. Mange velger å få verdivurdering fra hver sin megler for å være sikre på å fastsette rett verdi for hver part. Et alternativ er også å innhente eksempelvis tre verdivurderinger, og på forhånd bestemme seg for å utgå fra gjennomsnittet av disse.

Ikke glem å sende inn nytt skjøte

Om eierforholdet for boligen endres, må du sende inn nytt skjøte til Statens Kartverk. Ved separasjon slipper man dokumentavgift.

Les mer: De forskjellige eierformene

 

divorce-619195_1920Hva om eks-partneren selger boligen?

Dersom dere valgte at den ene kjøpte ut den andre for å beholde boligen, kan det for mange føles trygt å legge inn en klausul om boligen selges på det åpne markedet innen gitt tid. Salgssum kan så deles mellom begge parter.

Advokatforeningens tjeneste «Advokaten hjelper deg», har svart på en hel rekke spørsmål rundt salg av bolig etter samlivsbrudd.

Nettopp flyttet inn?

Reglene sier at du må ha bodd i boligen i minst 12 av de siste 24 månedene før salget, for at gevinsten fra salget skal være skattefritt, og et eventuelt tap ikke blir fradragsberettiget. Dere kan derfor ta en vurdering på om en av partene skal bli boende alene noen måneder til, før et eventuelt salg.

Start med verdivurderingen

Uavhengig om dere skal selge boligen eller om den ene parten beholder den, starter prosessen med en verdivurdering. Vi i Aktiv Grünerløkka Torshov har lang erfaring med å bistå begge parter med det praktiske etter et brudd.

 

Ta kontakt for en gratis rådgivningstime, og vi vil bistå dere i en vanskelig prosess.