Starten av året i januar og februar fortsatte med like stort trykk som 2016 avsluttet med. Etter bankene fikk nye kjøreregler fra 01. januar, har vi nå i mars sett at de nye lånereglene begynner å gjøre seg gjeldene. Nå finnes det stadig oftere "hengere" i Oslo markedet. Det er lenge siden sist.

Hva skjer a’?

Dette har vi blitt spurt om av flere og flere selgere om dagen. Hvorfor kommer det ikke flere på visning da? Er det ingen som vil by? Har vi gjort noe galt? Spørsmålene er mange og det skjønner vi godt. Etter at de to første månedene i året var «fredet» med lånebevis fra 2016, begynner vi nå i mars å se hva bankene må forholde seg til. Ikke bare begrenser dette antall interessenter, i noen tilfeller må vi avholde både 2 og 3 visninger før ting kan bli solgt. Så lenge media ennå ikke har fått skikkelig med seg hva som skjer, er det naturlig at selgerne ikke skjønner noen ting.

5 ganger bruttoPenger

Bankene har fått nye kjøreregler. Den nye boliglånsforskriften for Oslo som gjelder fra 01.01.2017 har allerede fått massiv kritikk fra flere hold. En av de mest usosiale delene ved denne er at bankene maksimalt har lov til å låne ut 5 ganger brutto inntekt, og det er ikke lov til å benytte skjønn. Vi hadde kontakt med en enke som satt gjeldfri i en 10 millioners villa. Hun ville hjelpe barnebarn inn på boligmarkedet, men hadde en lav lønn og fikk kun låne 1,250.000,-. Her hadde ikke banken noen mulighet til å hjelpe noe ytterligere da de er avskåret fra å bruke skjønn. Sikkerheten har ingen ekstra betydning her. Det kan virke som om finansministeren har mistillit til at bankene kan gjøre jobben sin og begrenser derav deres handlemåte kraftig. De blir nå fortalt hva de skal gjøre og hva de skal mene. Bankene har blitt bakbundet.

Farlig cocktail?

Det blir veldig spennende å se utviklingen i Oslomarkedet denne våren. Vi tror på økt tilbud da meglerne hos oss løper beina av seg på befaring om dagen. Men kombinasjonen økt tilbud og sterkt begrenset kapitaltilgang i markedet er farlig sammensetning. Hvordan vil dette påvirke boligprisene og vil det være like «enkelt» å selge? Netto tilflytting til byen er på vei ned og i 2017/2018 er det veldig mange nybygg som står klare for innflytting. Vi mener at boliglånsforskriften for Oslo er svært usosial og at den rammer unge svært hardt. Hva om du er utdannet lege med startlønn på 400.000,-? Du får låne maksimalt kr. 2.000.000,- og det tas null hensyn til hva du vil tjene om noen år. Dette er tullete og bør ryddes opp i. De som har mye penger fra før er jo ikke de som rammes.

wood-explosion-fire-hot