Skal vi tro vitenskapelig forskning fra universitet i Oslo og Stockholm gir lavere utropspris lavere kjøpesum. Nå økes prisantydningen på alle boliger i Oslo, hva vil dette gjøre med sluttsummen?

penger20% over prisantydning

I august 2016 ble boligene i snitt solgt 20% over prisantydning og dette er verken bra eller fornuftig for noen parter. I september innkalte Norges eiendomsmeglerforbund sammen med Eiendom Norge, Forbrukerombudet og Finanstilsynet alle daglige ledere på meglerforetak i Oslo til et fellesmøte for å få bukt med det mange kaller ukultur med feil prissetting av boliger. Her ble det presentert statistikk på store avvik mellom prisantydningen og endelig salgssum i Oslo og da spesielt og økende på sensommeren. Det ble fattet en felles enighet om at utropsprisene skulle økes for å søke å tette dette gapet, som p.t. hovedsakelig ser ut til å være et Oslo problem i denne utstrekningen.

Hva skjer når prisene økes?

Tanken bak dette er å lukke differansen mellom prisantydning og endelig salgspris. Om markedet og meglerstanden klarer dette gjenstår å se, men enigheten er iallfall på plass. I en overgangsperiode er nok noen selgere engstelige for å sitte igjen med slunkne visninger og ingen bud. Det kan jo virke som om alle som går på visning forventer at «alt» går 500-600 hundretusen over prisantydning og da er det viktig å ta inn over seg den nye prisen som strengt tatt skal være satt i forhold til hva megler og selger tror boligen blir solgt for.

I en perfekt verden

Jeg har meglet i snart 19 år og har alltid sagt at jeg ikke spår budrunder da jeg mener at det kan virke useriøst. Jeg forteller deg gjerne hva som er korrekt markedsverdi, men vi meglere er så absolutt ikke noen Guder med høyere makter, så å spå budrunder virker like useriøst som å spå hvilket som helst annet utfall med ofte svært mange usikre parametere (i dette tilfellet pengesterke budgivere). Men nå skal vi altså gjøre dette. Punktum. I dagens Oslo markedet med 800 bruktboliger til salgs i oktober 2016 mot 2400 for 3 år siden, sier det seg selv at det er auksjonsprinsippet som råder og at det som regel alltid er en som har større betalingsvilje enn den andre. Å spå utfallet i dagens marked er mildt sagt utfordrende.

Er dette prisdrivende?

Nok en gang er det stor uenighet rundt dette, men med vår vitenskapelige innledning, er det nok prisdrivende. Iallfall på kort sikt og så lenge markedet er så selgervennlig som det er nå. Det vi gjør i praksis er å bruke vår kunnskap og erfaring, våre systemer og tilgjengelig salgsstatistikk for å komme frem til hva vi forventer at boligen blir solgt for. Blir boligen solgt for den nye utgangsprisen er alt fryd og gammen, blir solgt over denne prisen tilsier erfaring og undersøkelser at sluttsummen ikke vil blitt så høy med «gammel» prisantydning. Noen fasit ligger ikke klart i dagen, men prisstatistikkene vil nok gi oss noen interessante funn om noen måneder.

Soria Moria