I hovedregel skal du slippe å skatte av gevinsten på boligsalget. I dette innlegget klargjører vi rundt de noe kompliserte detaljene, og forklarer deg hva «botid» egentlig betyr.

document-428338_1920Gevinsten på boligsalget er altså differansen mellom det du betalte for leiligheten, og det du selger den for.

Reglene er slik at om du har bodd selv i boligen i minst 12 måneder i løpet av de siste 24 månedene, skal du slippe å skatte av boligen. Det trenger ikke være 12 måneder sammenhengende i løpet av de to årene. Har du bodd der selv sammenhengene det siste året eller lenger er det ingenting å bekymre seg for.

Har du derimot leid ut leiligheten i løpet av de siste to årene, kan det bli annerledes. Skatteetaten regner nemlig «botid» på en måte som ikke alltid er så enkel å forstå.

Når starter og slutter botiden?

Botiden gjelder fra den dagen du fysisk flytter inn i boligen. Her er det viktig å merke seg at selv om man pusser opp boligen først, gjelder botiden likevel ikke før man faktisk bor der.

Botiden ender idet du godtar budet fra kjøperen, med mindre du allerede har flyttet ut – da ender botiden ved utflytting.

Botiden starter altså idet du flytter inn, og ender idet du takker ja til budet. Skatteetaten forholder seg til datoer, så om du mangler bare én dag av de 12 månedene, må du dessverre betale full gevinstskatt.

For hytter og fritidseiendommer må du ha eid og brukt hytten de siste årene for å slippe gevinstskatt.

Les mer: Hvem bestemmer i borettslaget?

bad-1818944_1920Selge leiligheten med tap

Det samme gjelder andre veien. Om du selger leiligheten med tap må du ha bodd i boligen mindre enn 12 måneder av de siste 24 for å ha krav på fradrag på tapet.

Hva om jeg må betale gevinstskatt?

Om du på grunn av ulike omstendigheter på selge tidligere, kan du likevel trekke fra andre utgifter for å forsøke å jevne ut. Du kan eksempelvis trekke fra kostnader som dokumentavgift og meglerkostnader.

Det finnes særlige unntak som gjør at man slipper å skatte av gevinsten om man må selge uten å ha bodd der i 12 måneder. Dette kalles brukshindring, og kan eksempelvis være om man havner på sykehjem, blir pålagt å flytte i forbindelse med jobb eller andre tungtveiende grunner. Hovedregelen er at flyttingen ikke var planlagt når man kjøpte boligen.