Yes! Budet ble akseptert, og drømmeboligen er din. Men vent, hva skjer nå egentlig? Når får jeg nøklene og hva foregår på kontraktsmøtet?

Budaksept

pexels-photo-101808-large

Det første skrittet på veien til drømmehjemmet er budaksept. Megler kontakter banken din for å sjekke finansieringen og får bekreftet om denne holder til gjeldende bud. Før bud endelig aksepteres skal man også bli enige om overtagelsen. Mange bruker dette som en del av forhandlingen når man skal kjøpe en bolig. Om du får opplyst av megler at selger ønsker kort overtagelsestid, kan du bruke dette til din fordel. Megler har plikt til å opplyse om dette ved direkte spørsmål, og det er alltid greit med ess i ermet.

Kontraktsmøte

Så snart som mulig etter budaksept skal megler sende ut akseptbrev, budjournal og utkast til kjøpekontrakt til begge parter. For kjøpers del er det også vanlig at man mottar alle lovpålagte dokumenter megler har innhentet og som er grunnlaget for salgsoppgave og kontrakt. I akseptbrevet vil det normalt ligge en innkalling til kontraktsmøte. Det er viktig å lese gjennom kjøpskontrakten og alle vedleggene slik at du er godt forberedt til møtet. Noter deg spørsmål du ønsker å stille megler og selger. Kontroller at eventuelle forbehold i budet som er akseptert er medtatt i kjøpekontrakten. Kjøpekontrakten understreker alle økonomiske vilkår, samt frister og andre forhold.

Om du ikke allerede har inngått avtale med banken din, kan det være lurt å forsøke å forhandle om gebyrene. Noen velger å redusere oppstartsgebyr og termingebyr om du er god på å prute. Dette kan faktisk utgjøre en del i det lange løp.

 


Bilde av en leilighet, man ser sofa og bord og et vindu.

Overtagelse og sjekkliste

Etter at kontrakten er signert, er neste punkt overføring av kjøpesum med omkostninger til meglers klientkonto innen overtagelsesdagen. En god tommelfingerregel her er at banken kjører overføringen ca. 3 virkedager i forveien, slik man er sikker på at alt er ok til overtagelsen.

Overtagelsesdagen

Overtagelsen skjer i boligen med både kjøper og selger til stede, og noen ganger med megler om partene ønsker dette. Her går dere gjennom boligen sammen. Selger plikter til å vaske hele boligen grundig før den er din, vær påpasselig på at dette er utført tilfredsstillende. Er alle tingene på plass som lovet? En tommelfingerregel, om ikke annet avtales, er at alt som «henger fast» i leiligheten er ditt. Det vil si fastmonterte skap, baderomsinnredning, spotter, hvitevarer med mer. Pass også på at brannslukningsutstyr er på plass.

Gå gjennom boligen sammen og få selger til å vise deg hvor du finner sikringsskap, hovedstoppekran og varmtvannstank. Spør gjerne om det er andre viktige ting du trenger å vite om boligen. Dere fyller ut overtagelsesprotokoll og strømskjema sammen. Det er normalt selgers ansvar å overlevere dette til megler i etterkant. Megler har ansvar og kontroll på fordelingen av fellesutgiftene og ellers boligens inntekter/utgifter.

Pass på at du får alt av nøkler til boder, dører, sikringsskap og søppelrom.
BIlde av stue med trapp og sofa.

Oppgjør og tinglysning

Så fort megler har mottatt signert overtagelesprotokoll vil skjøte eller hjemmelsoverføring sendes for tinglysning. Ca. 7 til 10 dager senere mottar megler dette dokument i retur fra kartverket ferdig tinglyst. Først da vil selger motta sitt oppgjør og kjøper får en skriftlig bekreftelse på korrekt tinglyst hjemmel.

Forhåpentligvis har du nå fått innsikt i hva som skjer når du har vunnet budrunden. Lurer du på noe mer?

 

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss om du har spørsmål om kjøp eller salg av bolig. Kom gjerne innom for en rådgivningstime!