Er det noe alle er tjent med i en bolighandel er det 100% åpenhet og ærlighet, det er like viktig for kjøpere, selgere og meglere. Hvorfor dette er viktigere enn noen gang?

Etter at NRK hadde sitt program «Brennpunkt» med blant annet «off-marked» salg som tema, har ikke responsen i media og markedet latt vente på seg. For mange vet faktisk ikke hva dette er og hvordan det forløper seg.

Meglers rolle

Som alltid, har en megler i Norge noen av de aller strengeste lovverkene i verden å forholde seg til. I tillegg er det både skrevne og uskrevne retningslinjer om meglers integritet, varsomhet, gode meglerskikk og påpasselighet som en uavhengig og profesjonell mellommann. Når selger og megler kommer frem til, at man av en eller flere grunner, vil prøve å avhende (selge) en eiendom utenfor den åpne markedet, dvs. uten å annonsere på tradisjonelt vis, kalles dette å selge «off marked». Hvor noen velger å gjøre dette kan kanskje virke rart fra selgers ståsted, men i noen tilfeller vil kanskje ikke selger ha noen blest eller omtale rundt sitt boligsalg eller så kan det være andre personlige grunner til at man velger denne måten å selge på. Så lenge det er relativt oversiktlig og påregnelig hva man kan forvente å oppnå av salgssum er dette en grei måte å gjennomføre transaksjonen på. Utfordringen ved et «off-marked» salg kan komme når det er usikkerhet rundt prisbildet og hva man kan forvente at markedet vil betale. Når selger heller ikke har nok kunnskap og viten om hvordan dette fungerer, kan dette bli feil. I slike tilfeller kommer den en ekstra aktsomhet på meglers rolle og ikke minst må denne passe på at alle lover og regler følges til fingerspissene. All rådgiving bør her også gjentas skriftlig mellom partene.  I slike tilfeller må det være veldig tydelig på hvilke roller man har.

100% åpenhet og ærlighet

En stadig utfordring ved salg utenfor det åpne markedet, er den type eiendommer som skal videreutvikles. Disse eiendommene selges gjerne til investorer og utbyggere som skal gjøre alt fra små til totale endringer før videresalg. Dette er i seg selv som oftest uproblematisk, men det fordrer 100% åpenhet og ærlighet mellom alle parter, les spesielt her, megler og selger. Så lenge selger er informert og er innforstått med kjøpers intensjoner og planer, ligger det også klart i dagen at kjøper gjør denne øvelsen for å tjene penger naturlig nok. I de tilfellene vi har solgt boliger til utbyggere eller utenom det åpne markedet, har vi tatt et møte med selger i forkant av bud og fortalt om kjøpers tanker og intensjoner. Vi har også prøvd å skissere en fremtid gevinst for kjøper slik at selger har noen tall å se for seg. Alt dette gir selger det beste beslutningsgrunnlaget før bud en gang inngis. Igjen, ærlighet varer lengst.

Hva lønner seg?

Selvfølgelig er dette individuelt fra eiendom til eiendom, men det generelle svaret er at det lønner seg å selge på det åpne markedet. Hvis man er opptatt av sannsynlighets beregning, kan man prøve å beregne sannsynligheten for at akkurat den ene personen som kjøper din bolig «off-marked» er den som av alle er villig til å betale mest. Denne sannsynligheten er nok ikke så stor. Men igjen, det kan være mange grunner til at man velger å selge uten markedsføring. En anbefaling vil være å prøve det åpne markedet så langt det lar seg gjøre.

Lurer du på hva din bolig er verdt, trykk her!