Vi har akkurat lagt oktober måned bak oss, og i Oslo er det ikke registrert en høyere prisøkning på svært mange år, i en måned som normalt faller litt. Hvor går dette videre?

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viste torsdag at boligprisene steg med 0,6 prosent i oktober. I de siste årene har det vært normalt at prisene har justert seg noe og vanligvis falt. Justert for sesongvariasjoner var boligprisene likevel opp 1,4 prosent.

Dette var jo forventet?

Hvorfor var det forventet? Jo, når alle meglere etter felles Oslomøte i september avgjorde at prisantydningene skulle økes, tar det noe tid før markedet innretter seg den nye prispolitikken. Selv om prisantydningene økes med noen 100.000,-  er utbudet så lavt og etterspørselen så høy at det alltid er noen som vil by over den andre. Da får vi en presset prispolitikk hvor boliger, iallfall på kort sikt, faktisk blir kunstig dyrere. Dette er ikke positivt. Dette gjør det ytterligere vanskeligere for våre førstegangskjøpere å komme seg inn i markedet. Er Oslo-markedet på vei til å bli hysterisk?

bystyresalen

Politisk velvilje?

Etter at oktober kom med sine tall har Oslo hatt en vekst på 22 prosent det siste året. Er dette en konsekvens av at man ikke har hatt en offensiv boligpolitikk? Skiller Oslo seg ut fra de andre store byene i negativ retning? Mange mener at dette er hovedgrunnen til dagens boligprispress i Oslo og at dette har vært ett problem i 15 år. Etterslepet på grunn av lav boligbygging og den store økning av antall innbyggere i byen vår står steilt mot hverandre og skaper dette behovet og prispresset. Samtidig hjelper de lave rentene, folks optimisme for økte boligrpiser og den gode troen på egen økonomi heller ikke på situasjonen for øyeblikket.

Spekulanter

I tillegg til at boligmarkedet i Oslo får juling om dagen, har man også fått en stadig større spekulantdel, som følge av den store prisstigningen og fremdeles gode tro på videre oppgang. Kan dette vare? Dette lokker veldig mange inn i markedet, noe som igjen gjør det ytterligere vanskelig for de med begrenset kapital. Her har også myndighetene ett ansvar å regulere slik at det ikke blir for gunstig å «bli spekulant» mener mange. Det store spørsmålet er nå om dagens øke boligbygging klarer å holde tritt med den forventede innbyggerveksten i Oslo. Det gjenstår å se og det blir meget spenennde å følge utviklingen.

Sjekk også ut denne ut denne: Nå blir det dyrere, igjen…

 

Barcode 1