Få situasjoner er så stressende som en budgivning. Både drømmeboligen og økonomien står på spill, og det kan være vanskelig å holde hodet kaldt.

Bilde av en person som skriver på papir.

Det er også meget viktig å ha en forståelse for hvilke regler som gjelder. Nedenfor finner du en oppsummering av de viktigste reglene, satt av blant annet Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund.

Alt må være skriftlig

Alle bud må sendes inn skriftlig. Det er normalt å benytte tekstmelding i budgivningen. Også budforhøyelser, motbud, avslag og aksept skal kommuniseres skriftlig. Før megler formidler budet til selger, må selger ha gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Dette kan typisk foregå enten tradisjonelt eller med MinID og BankID.

Ved forespørsel er megler pliktet til å opplyse deg om hvilke bud som foreligger, også relevante forbehold selger eller budgiver har meldt.

Les mer: De forskjellige eierformene

 

Ingen skal utelukkes fra budrunden

Megler skal tilrettelegge for en forsvarlig budrunde. Megler skal ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn klokken 12.00 første virkedag etter siste visning. Bud som kommer inn og som aksepteres før 12.00 første virkedag etter visning kalles kupping av bolig, og det kan du lese mer om her. Etter nevnte frist bør ikke budgivere komme med kortere akseptfrist enn hva megler har mulighet til. Megler må rekke å orientere selger, budgivere og andre interesserte om gjeldende bud og eventuelle forbehold. I hovedregel bør det ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere.

Megler skal samtidig, så langt det er mulig, holde andre budgivere skriftlig orientert om nye og høyere bud. Megler skal også bekrefte at budgivernes bud er mottatt.

Les mer: Vil markedet ha lokkepris?

Ingen angrerett og all makt hos selger

Når det kommer til kjøp og salg av bolig er det noen ting som er verdt å merke seg som du bør være klar over i budrunden.

Det finnes ingen angrerett ved kjøp og salg av eiendom i Norge. Når et bud er sendt inn til megler, og dette er formidlet til selger, kan du ikke trekke budet tilbake.

Selger står fritt til å godta hvilket bud han vil, det må ikke være det høyeste budet. Når selger takker ja til budet, og budgiver får beskjed, er det inngått en bindende avtale. Såkalte motbud, når selger kommer med et bud tilbake til kjøper, teller som en bindende avtale om det aksepteres innen fristen.

Ta gjerne kontakt med oss bak Eiendomsmeglerbloggen om du har spørsmål vedrørende lover og regelverk rundt kjøp og salg av eiendom. Vi tilbyr også en fri rådgivningstime om du har spørsmål om noe innen boligsalg og -kjøp.