Boliger for salg deles ofte inn i selveier, aksjeleilighet eller andelsleilighet. I denne posten forklarer vi hva de forskjellige betyr, og hva det vil si i praksis.

Selveier

Både leiligheter i blokk, rekkehus og tomannsboliger kan være selveiet. I en selveierbolig har du full eierett, og kan som regel kjøpe, selge, leie ut og belåne boligen fritt. Du står også fritt til å pusse opp uten å innhente tillatelse fra noen.

BIlde av stue med trapp og sofa. Kjøper du en bolig i et sameie må du like fullt følge vedtekter og husordensregler sameiet har satt. Fordelen med en selveierbolig er at du eier boligen selv, og den bestemmelsesretten som følger med. Man har fri råderett over hus og hage, så lenge man følger kommunens reguleringsplan og hensynet til naboen ivaretas. Når man kjøper en selveierbolig må man betale dokumentavgift til staten på 2,5 %. Regn derfor denne med i kjøpesummen, da den øker prisen på boligen.

Forskjellen mellom en selveierbolig og en selveierleilighet er at i en bolig betaler du alle utgiftene selv. I en selveierleilighet er du medeier i et sameie, og må betale fellesutgifter hver måned for å dekke ting som vedlikehold, kommunale avgifter, vaktmester med mer.

Andelsleilighet i borettslag

Andelsbolig, også kalt borettslagsbolig, betyr at du eier en andel i et borettslag. Et borettslag er enten frittstående, eller tilknyttet et boligbyggelag. Kjøper du en andelsleilighet betyr det at du eier en andel som gir deg enerett til å bo i en bolig som borettslaget eier. pexels-photo-87223Du eier altså boligen indirekte, da du eier en andel som gir bruksrett til boligen, selv om borettslaget eier eiendommen og tomten. Dette gjør også at du ikke er direkte ansvarlig overfor eventuelle kreditorer borettslaget har. Bor du i et borettslag har du som regel intern forkjøpsrett om andre leiligheter i bygget skal selges. Om man skal leie ut boligen må man ofte innhente godkjenning fra styret. Man må selv ha bodd i leiligheten i minst ett år, og man kan leie ut i tre år av gangen. Skal man pusse opp må dette ofte gjennom styret før man kan starte.

Aksjeleilighet

Eierformen aksjebolig ligner på en andelsleilighet. Bilde av nøklerMen i stedet for å kjøpe en andel, kjøper du en eller flere aksjer i selskapet som eier eiendommen og tomten. Aksjene gir deg eksklusiv bruksrett til en bolig. Du bli også medeier, aksjonær, i selskapet, og får bestemmelsesrett sammen med de andre aksjonærene. Du har i utgangspunktet full bruksrett over boligen, men må som i andre eierformer, ta hensyn til vedtekter og husordensregler.

 

Ta kontakt med oss i Aktiv Grünerløkka Torshov om du har spørsmål rundt kjøp og salg av bolig, eller ønsker en fri rådgivningstime!